Держстат надав роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами".

Зокрема було визначено, що показники форми за позиціями Номенклатури продукції промисловості (далі - Номенклатура) уміщують дані про виробництво промислової продукції за звітний місяць на власних або орендованих потужностях, із власної сировини та/або сировини замовника.

У рамках договору про спільну діяльність показники форми містять дані сторони договору, на потужностях якої (власних чи орендованих) вироблена така продукція, і охоплюють загальний обсяг її виробництва.

Крім того, дані замовників, які вступають у договірні відносини з підрядниками щодо виконання частини виробничого процесу або навіть повного виробничого процесу виробництва промислової продукції, форма не вміщує.

Значення показників форми за графами 1, 2, 4 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

  • за одиницями вимірювання, в назвах яких присутні слова "мільйон", "тисяча", - з одним десятковим знаком (після коми);
  • за іншими одиницями вимірювання - у цілих числах.

Значення показника у графі 3 має формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»