Юрособа-платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5% отримало послуги по розміщенню туристів від нерезидента за кордоном, при цьому не виконало свої зобов’язання по оплаті послуг. В результаті виникла кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, та вимоги щодо її погашення нерезидентом не висуваються. З цим питанням юрособа звернулась до ДФС з відповідним запитом. Податківці повідомили, що до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Оскільки юрособи - платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат, то слід мати на увазі що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню (п.п. 5 та 15 П(С)БО 15 «Дохід»).

Водночас, п. 5 П(С)БО «Зобов'язання», визначено, що зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Таким чином, в дохід платника єдиного податку, який не є платником ПДВ, включаються суми кредиторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності. При цьому слід зазначити, що відповідно до абз. 3 п. 291.4 ПКУ для платників єдиного податку третьої групи - юросіб встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. грн.

ІПК ДФС від 12.12.2018 р. 
№ 5209/ІПК/26-15-12-04-18

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»