У формах кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, після рядка «Поточні видатки» за кодом 2000 доповнено новим рядком «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» за кодом 2100; а найменування позиції коду 2275 доповнено словами «та інших комунальних послуг».

Зміни внесено наказом Мінфіну від 13.11.2018 р. № 886. Вони набирають чинності із 01.01.2019.

Одначасно наказом Мінфіну від 01.11.2018 р. № 865 в економічні класифікації видатків бюджету позицію 2275 «Оплата інших енергоносіїв» замінено на 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»