Кабмін затвердив Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів (далі – Основні засади) та удосконалив Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (постанова від 12.12.2018 р. № 1062).

Як зазначено на Урядовому порталі, відповідною постановою визначено єдині підходи до організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах. Зокрема, щодо:

 • визначення основних складових системи внутрішнього контролю;
 • звітування Мінфіну про стан організації та здійснення внутрішнього контролю;
 • запровадження вимог щодо підписання декларації з внутрішнього аудиту;
 • забезпечення запровадження стратегічного планування діяльності з внутрішнього аудиту;
 • утворення в міністерствах аудиторських комітетів;
 • уточнення окремих положень щодо визначення об’єкта внутрішнього аудиту;
 • актуалізації функцій підрозділів внутрішнього аудиту;
 • запровадження практики проведення ІТ аудитів.

Так, п. 6 Основних засад визначено, що організація та здійснення внутрішнього контролю в установі має забезпечуватися шляхом:

 • розроблення та затвердження керівником установи внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю з урахуванням вимог, установлених Основними засадами;
 • запровадження чітких систем (порядків) планування діяльності, контролю за їх виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функцій, оцінки досягнутих результатів та за необхідності своєчасного коригування планів діяльності установи;
 • виконання керівництвом та працівниками установи планів, завдань і функцій, визначених законодавством, та затверджених керівником установи внутрішніх документів, інформування керівництва установи про ризики, що виникають під час виконання покладених на них завдань і функцій, вжиття заходів контролю, здійснення моніторингу, обміну інформацією.

 

Бюджетним установам цікавим може бути матеріал «Актуальні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах» сервісу «Інтерактивна бухгалтеря».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»