Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток.

Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через таке представництво, оподатковуються в загальному порядку.

При цьому, у разі подання представництвом  Розрахунку податку на прибуток нерезидента законодавство не передбачає необхідності підтверджувати, що нерезидент:

  • не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постпредставництво;
  • або не може визначити прибуток шляхом прямого підрахування.

Однак для складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності такий нерезидент має подати до ДФС дані про:

  • загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення госпдіяльності нерезидента в цілому;
  • загальну чисельність працівників
  • вартість основних засобів.

Перелічені відомості мають бути завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою.

Див. роз'яснення з розділу 102.18 системи  «ЗІР».

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Надходження представництву фінансування від головної компанії – нерезидента: чи виникає об’єкт обкладення ПДВ" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»