Як відомо, при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом після спливу 90 календарних днів розпочинається нарахування пені відповідно пп. 129.1.3. ПКУ. Однак Закон від 23.11.2018 р. № 2628-VIII дещо доповнив цю норму, додавши до неї ще нарахування пені внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок та внесення змін до податкової звітності. Раніше це правило було закріплено п. 129.9 ПКУ, яку вирішено було виключити з нової редакції ПКУ.

Строк залишився таким самим, тобто нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання. Однак у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ передбачено строк у 270 календарних днів.

Також новий Закон передбачає зміни до абз. 2 п. 129.4 ПКУ. Так, за кожний календарний день прострочення у сплаті сум грошового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені, передбачено нараховування пені за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»