Питання включення відрядження працівника на конференцію виникає дуже часто і один з платників направив до ДФС запит з подібним питанням. Відповідаючи в ІПК від 05.12.2018 р. № 5105/6/99-99-13-02-03-15/ІПК податківці нагадали: не є об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором сума відшкодованих роботодавцем витрат платнику податків - фізичній особі, понесених ним у зв’язку з відрядженням, за умови наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат, та документів, які підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця. При цьому, окрім зазначених вимог, мають бути виконані усі інші, встановлені п. 170.9 ПКУ, вимоги.

Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких:

  • запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає;
  • укладеного договору чи контракту;
  • інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
  • документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Крім того, сума коштів, сплачених юридичною особою (роботодавцем) на користь юридичної особи - організатора за участь у семінарі (конференції) відрядженого працівника, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника, тобто не оподатковуються ПДФО і військовим збором.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»