Як заповнити розрахунок коригування (далі – РК) акцизної накладної (далі – АН), якщо на момент складання та реєстрації акцизної накладної покупець (отримувач) був платником акцизного податку, а на момент складання РК до такої АН його реєстрацію платником акцизного податку анульовано? Відповідь фахівців ДФСУ на це запитання розміщена в підкатегорії 116.13.03 системи «ЗІР».

Зокрема, контролери повідомили, що ПКУ не встановлено особливостей заповнення РК до АН в описаній ситуації.

Водночас податківці нагадали деякі загальні правила заповнення РК, що передбачені Порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженим наказом Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218 (даліПорядок № 218).

Так, РК АН складається особою, яка реалізує пальне (п. 3 р. ІІІ Порядку № 218).

Відповідно до абз. 4 п. 231.7 ПКУ та п. 4 р. ІІІ Порядку № 218 РК, складений платником податку до АН з реалізації пального не платникам акцизного податку, або РК, складений за іншими операціями, ніж реалізація пального отримувачам пального, підлягає реєстрації у ЄРАН таким платником податку.

При цьому, у верхній лівій частині РК, складеного до АН з реалізації пального не платнику акцизного податку, відповідно до п.п. 7, 8 р. ІІІ Порядку № 218 у полі «Зареєстровано особою, що реалізує пальне» робиться відмітка «Х», а у полі «Не надається отримувачу пального (тип причини)» зазначається тип причини «1» – отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарювання відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального).

У РК АН, надання якої отримувачу пального не передбачено п. 8 р. III Порядку № 218 (крім РК з типом причини «2»), у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної  особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000» (п. 12 р. III Порядку № 218).

Таблична частина РК АН заповнюється відповідно до п. 13 р. III Порядку № 218.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»