У разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку відповідно до п. 192.1 ПКУ з метою виправлення помилок, допущених при складанні такої податкової накладної, складає розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в такій податковій накладній (не підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій звітності з ПДВ.

При цьому суми ПДВ, зазначені у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах при обчисленні реєстраційної суми.

Таким чином, дії платника стосовно безпідставного складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних без фактичного здійснення господарських операцій, за якими відповідно до норм ПКУ складаються та реєструються податкові накладні в ЄРПН, призводять до виникнення показника «∑Перевищ» та відповідного зменшення реєстраційної суми ПДВ на суму ПДВ, зазначену у таких безпідставно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та розрахунках коригування до них.

Для забезпечення правильності ведення податкового обліку та уникнення непорозумінь в частині розрахунку показника «∑Перевищ» платникам податків необхідно чітко дотримуватися норм чинного законодавства з питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН податкових накладних.

Ураховуючи зміни запроваджені з 01.12.2018, у разі якщо до 01.12.2018 до «зайво складеної» податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, в результаті реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в «0», платник податку з метою приведення показника ∑Перевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку платника податку може скласти ще один «інформаційний» розрахунок коригування до такої «зайво складеної» податкової накладної.

Таке роз’яснення надала ДФСУ в ІПК від 30.11.2018 р. № 5063/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Загальні правила проведення таких коригувань податківці прокоментували в листі ДФСУ від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17 (див. його п. 4.6).

 

Про заповнення анулюючих розрахунків коригування до зайвих податкових накладних ми розповідали в матеріалі «Зайві податкові накладні: як їх виключити з ЄРПН» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»