Мінфін, своїм наказом від 19.10.2018 р. № 842 таки затвердив зміни до форми декларації з податку на прибуток.

Як і очікувалось, ці зміни передбачають зокрема:

  • перейменування рядка "Код за ЄДРПОУ", як у самій  декларації, так і в додатках до неї на "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта".

Відтепер у цьому рядку зазначається:

  • код за ЄДРПОУ,

або

  • реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється ДФС,

або

  • реєстраційний номер облікової картки платника податку,

або

  • серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • проставляння у рядку 9 декларації відмітки платниками єдиного податку;
  • доповнення додатка ЗП до декларації новим рядком 16.5 «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)";
  • нову редакцію додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування – орієнтовно 14.12.2018 р. (наказ готується до друку в Офіційному віснику України № 96 від 14.12.2018 р.).

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Декларація з податку на прибуток: рядок за рядком" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»