Платник ПДВ і податку на прибуток передає згідно з договором позички у безоплатне користування лабораторне обладнання. Чи буде об’єкт оподаткування ПДВ? Як така операція позначиться на податково-прибутковому обліку?

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безпосередньо передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ст. 827 ЦКУ).

Податок на прибуток. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Згідно з пп. 140.5.9 ПКУ фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

ПДВ. Операція з безоплатної передачі лабораторного обладнання за договором позички у строкове користування (передбачає його повернення) без переходу на нього права власності не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні п. 185.1 ПКУ, оскільки така операція не відповідає поняттям «постачання товарів»/«постачання послуг», визначеним пп. 14.1.185 і пп. 14.1.191 ПКУ.

При цьому операція платника податку з надання позички (надання послуг з оренди лабораторного обладнання), у тому числі на безоплатній основі, місцем надання якої визначено митну територію України, є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за ставкою 20%, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 188.1 ПКУ, незалежно від того, хто є власником такого лабораторного обладнання.

Див. ІПК ДФСУ від 29.11.2018 р. № 5015/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Більше про визначення об’єктів оподаткування ПДВ читайте в рубриці «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Об’єкти обкладання ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»