Якщо нерезидент вважає, що з його доходів була утримано зайва сума податку, тоді розгляд питання про її відшкодування здійснюється на підставі подання до контролюючого органу заяви про повернення суми податку. Заява надається за місцем знаходження (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок. Відповідна норма прописана в пп. 103.11 ПКУ.

Необхідні документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка повинна підтвердити свої повноваження відповідно до законодавства України.

У разі підтвердження факту зайвого утримання сум податку контролюючий орган приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій особі).

Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного органу Держказанчейства. У разі відмови в поверненні суми податку контролюючий орган зобов'язаний надати нерезидентові (уповноваженій особі) обґрунтовану відповідь. Орган Держказанчейства на підставі висновку контролюючого органу перераховує кошти у розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка надміру утримала податок з доходів нерезидента (п. 103.13 ПКУ).

Кошти, які за рішенням контролюючого органу повинні повертатись особі, яка зайво утримала податок з доходів нерезидента, можуть бути зараховані в рахунок сплати інших податкових зобов'язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається під час розгляду заяви нерезидента про повернення надміру утриманих сум податку. У цьому разі висновок про повернення надміру сплаченої суми податку до відповідного органу Державного казначейства України не надсилається (п. 103.14 ПКУ).

Отже, підтвердження факту зайвого утримання податку на доходи нерезидента можливе лише за рішенням контролюючого органу, прийнятого за результатами перевірки, проведеної згідно заяви нерезидента (уповноваженої особи).

Платник податку - резидент, який повторно сплачує нерезиденту доходи у зв'язку з відхиленням банком-кореспондентом платіжного доручення при першому перерахуванні нерезиденту таких доходів, має утримати податок на доходи нерезидента під час їх повторного перерахування.

ІПК ДФС від 26.11.2018 р.  № 4934/ІПК/28-10-27-01-11.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»