Пенсійний фонд затвердив наказом від 29.11.2018 р. № 187 річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, визначено постановою КМУ від 29.07.2015 р. № 528. Але озвучені  там критерії стосуються лише страхових внесків, зміни відомостей і дотримання законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування.

Також нагадаємо, що органи ПФУ мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також у необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність наданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці й інші відомості, передбачені законодавством для визначення права на пенсію (ч. 3 ст. 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.  № 1058-IV).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»