Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який заповнюється відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ.

Одночасно відомості про контрольовані операції, за якими були проведені самостійні коригування (графи 1 - 12 Додатка ТЦ до Декларації), формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, про що зазначено у примітці "2" Додатка ТЦ до Декларації.

Разом з цим, згідно з п. 46.4 ПКУ якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам ПКУз такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

При необхідності платник податків може подати разом із такою податковою декларацією доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, якщо підприємство подає доповнення до Декларації, воно нумерує їх і вказує суть, зміст доповнення.

ІПК ДФС від 27.11.2018 р.  № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»