Неприбуткові організації повинні використовувати власні доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Якщо придбані неприбутківцем ТМЦ або основні засоби використовуються не за цільовим призначенням, то такий неприбутківець повинен розрахувати податкове зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 18 %, виходячи із балансової вартості використаних за нецільовим призначенням активів.

Див. роз'яснення з розділу 102.04 системи  «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»