Затверджено Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок Мін’юсту. Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок Мін’юсту, за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Для повернення помилково або надміру зарахованих коштів до Мін’юсту необхідно надати:

1) заяву платника в довільній формі (на офіційному бланку за підписом керівника установи або його заступників відповідно до їх компетенції — для юридичних осіб) з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів із спеціального фонду державного бюджету; суми платежу, що підлягає поверненню; банківських реквізитів одержувача коштів; для юридичних осіб — коду за ЄДРПОУ, для фізичних осіб — реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності — серії та номера паспорта та відмітки про відсутність коду), номера контактного телефону та поштової адреси;

2) ксерокопію платіжного документа, який підтверджує перерахування коштів на рахунок Мін’юсту;

3) оригінал довідки-підтвердження суб’єкта надання послуг про те, що послуга на вказану суму не надавалася.

Наказ Мін’юсту від 28.11.2013 р. № 2522/5

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»