Мін’юст роз’яснив особливості ведення УКТ ЗЕД, а також статус висновків органів влади щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД під час митного оформлення.

Так, ведення УКТ ЗЕД передбачає:

  • відстеження й облік змін і доповнень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення, що приймаються Всесвітньою митною організацією;
  • підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД;
  • деталізацію УКТ ЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;
  • забезпечення однакового застосування всіма митними органами правил класифікації товарів;
  • прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД у складних випадках;
  • розроблення пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування;
  • своєчасне ознайомлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД;
  • здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД.

Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими. Такі рішення оприлюднюються в установленому законодавством порядку. При цьому Митним кодексом передбачено можливість оскарження такого рішення в порядку, установленому гл. 4 МКУ.

Висновки ж інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД під час митного оформлення мають інформаційний або довідковий характер.

Лист Міністерства юстиції України від 08.08.2013 р. № 445-0-2-13/1/8.2

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»