Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі - Класифікатор професій). Записи в трудову книжку про назву роботи, професії (посади) працівника вносяться відповідно до Класифікатора професій.

Про це нагадує Мінсоцполітики у листі від 02.10.2018 р. № 18921/0/2-18/28, а також розповідає про процедуру приведення штатного розпису у відповідність до Класифікатора професій.

Алгоритм дій роботодавця буде таким:

  • проводиться аналіз назв посад (професій) на відповідність Класифікатору професій;
  • аналізуються фактично виконувані працівниками завдання та обов'язки на відповідність назвам посад (професій) з урахуванням кваліфікаційних характеристик та кваліфікаційних вимог, установлених для відповідних професій;
  • оформляються результати аналізу штатного розпису та готується доповідна записка про необхідність внесення змін до штатного розпису;
  • видаються накази з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису і наказ з особового складу про внесення змін до трудової книжки працівників та інших кадрових документів (особова картка, посадова інструкція тощо).

Наприклад, виправлення технічних помилок або зміна назв професій без зміни кодів (наприклад, змінюються "Менеджер (управитель) зі збуту" на "Менеджер (управитель) із збуту" (код 1475.4), "Прибиральник" на "Прибиральник службових приміщень" (код 9132), "Стенографістка" на "Стенографіст" (код 4111) не потребують попередньої згоди працівників, які обіймають відповідні посади (професії), оскільки зазначені зміни не пов'язані зі зміною завдань та обов'язків за посадами (професіями), кваліфікаційних вимог до працівника, оплати праці тощо.

Якщо зміна назви посади (професії) зумовлює зміну посадових (робочих) обов'язків, розряду, розміру оплати праці тощо працівник має бути повідомлений про це не пізніше ніж за два місяці.

Невідповідність запису про назву посади (професії) у трудовій книжці працівника назві посади (професії) у Класифікаторі професій може призвести до негативних наслідків при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах, визначенні юридичного, медичного, педагогічного стажу тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»