Підприємство поцікавилось у податківців чи можна вести касові документи та касову книгу в електронному вигляді та підписувати ЕЦП. У відповідь ДФС надала ІПК від 26.11.2018 р. № 4970/6/99-99-14-05-01-15/ІПК в якій зазначено наступне.

Касові документи - це документи (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку. Установа/підприємство у разі наявності сертифіката відкритого/посиленого ключа застосовує електронний цифровий підпис юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії. Касові документи можуть бути паперовими або електронними.

Електронні касові документи повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного документообігу.

Установи/підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів мають право вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, повинне забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги («Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира»), які за формою і змістом повинні відтворювати форму та зміст касової книги в паперовому вигляді.

Водночас, зазначили що у зв’язку з тим, що з 07.11.2018 набрала чинності нова редакція Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII, дане питання потребує додаткового вивчення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»