Серед договорів, які безпосередньо впливають на факт виникнення трудових правовідносин, особливе місце займає контракт.

Контракт — це угода, що має законну силу, між двома і більше сторонами про вчинення чи невчинення певних дій. Контракт є синонімом поняття “договір”, що застосовується в цивільних, господарських, сімейних та трудових відносинах.

Пояснення щодо укладання контракту  із працівника наводить ГУ Держпраці у Полтавській області.

Відмінність контракту від звичайного трудового договору полягає в наступному:

  • контракт обов’язково укладається в письмовій формі;
  • у контракті можуть установлюватися додаткові (крім зазначених законодавством) підстави щодо його розірвання;
  • контракт має строковий характер;
  • у разі дострокового розірвання контракт має передбачати, зобов’язання власника або уповноваженого ним органу щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові;
  • сфера застосування контракту визначається законами України.

Для підвищення трудової і виконавської дисципліни сторони мають можливість установлювати додаткові заходи щодо взаємної відповідальності з одночасним наданням пільг і переваг, які мають бути зафіксовані в цьому самому контракті, що не буде розглядатися в контексті погіршення становища працівника порівняно з чинним законодавством України.

Порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників на підприємство, в установу, організацію незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також щодо громадян, визначено Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників, затвердженим постановою КМУ від 19.03.1994 р. № 170. Відповідно до його п. 3 прийняття (наймання) на роботу працівників через укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом може відбуватися у випадках, прямо передбачених законами.

Власник або уповноважений ним орган під час укладання контракту оформлює наказ (розпорядження) про прийняття працівника на роботу.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною в письмовій формі. Контракт може бути укладений як під час прийняття на роботу, так і згодом.

 

Коли та як визнавати недійсними умови контракту у разі їх порушення роботодавцем? Відповідь читайте у коментарі до судового рішення у газеті «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»