Затверджено Порядок надання Кабміном дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу (постанова КМУ від 04.12.2013 р. № 877, даліПорядок).

Кабмін вправі надати дозвіл у разі документального підтвердження наявності одночасно таких обставин:

  • власник патенту не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі силами та потужностями, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу;
  • власник патенту безпідставно відмовив заявникові у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

Для отримання дозволу заінтересований суб’єкт господарювання звертається до МОЗ із клопотанням про надання Кабміном дозволу, у якому зазначається:

  • міжнародна непатентована назва лікарського засобу;
  • назва винаходу (корисної моделі);
  • номер патенту, відомості про його власника (власників), його (їх) адреса або місцезнаходження;
  • найменування заявника, його місцезнаходження, підпис уповноваженої особи з документальним підтвердженням таких повноважень.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу» від 04.12.2013 р. № 877.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 11.12.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»