У разі, якщо зміни до декларації з ПДВ були внесені платником після спливу 90 к. дн., наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання за звітний період, за який виправляється помилка, то відповідно до п. 129.9 ПКУ пеня нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день погашення такого податкового зобов'язання, за формулою:

Y = (SПГЗ х Кднів : 100% х UНБУ х 1,0) : R,

де:

Y – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму грошового зобов'язання (завжди округлюється до другого знака після коми);

SПГЗфактично погашена з порушенням законодавчо встановленого строку сума грошового зобов'язання (його частини);

Кднів – кількість календарних днів прострочення сплати грошового зобов'язання (його частини);

UНБУ – облікова ставка НБУ, що діяла на кожний день прострочення сплати грошового зобов'язання (його частини);

1,0 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 100 % річних UНБУ;

R – кількість днів у календарному році.

Разом із тим, податківці звертають увагу, що в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок не передбачено графу для самостійного нарахування суми пені у разі заниження податкового зобов'язання.

При цьому сума пені в інформаційній системі органів ДФС розраховується автоматично відповідно до реалізованого ІТС "Податковий блок" алгоритму розрахунку суми пені у разі самостійного виявлення платником заниження податкового зобов'язання з ПДВ.

Див. ІПК ДФС від 19.11.2018 р.  № 4883/6/99-99-07-02-01-15/ІПК

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Недоплата, штраф та пеня у разі самостійного виправлення ПДВшних помилок" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»