Коригування фінансового результату на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації передбачено ст. 138 ПКУ.

Декларування не тільки показників, які впливають на об’єкт оподаткування, а й показників, що підлягають декларуванню, визначено ст. 49.2 ПКУ.

Додатки до декларації є її невід’ємною частиною (ст. 48.3 Кодексу), а форма декларації з податку на прибуток передбачає зокрема і заповнення додатка РІ.

Отже, нормами податкового законодавства визначено необхідність заповнення та подання Додатка РІ до декларації з податку на прибуток навіть у  разі, якщо у платника податку сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до Н(П)СБО дорівнює сумі амортизаційних відрахувань, розрахованої відповідно до норм ПКУ, та результат розрахунку різниць – дорівнює нулю.

За даними Офісу великих платників податків ДФС.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»