Поява оновленої версії Звіту з ЄСВ, зокрема, Таблиці 5 цього Звіту стосовно необхідно відображати в ній інформацію про професію згідно Класифікатора професій, породило багато питань в страхувальників.

До управління з питань праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області звернувся начальник відділу кадрів одного із підприємства з проханням надати роз’яснення з приводу правильності запису посади в трудовій книжці працівників, у разі відсутності певної посади у Класифікаторі професій.

Інформація, необхідна для заповнення граф 12 - 14 Таблиці 5, вибирається із покажчика професійних назв робіт (додатки А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010.

Вивчаючи Класифікатор,  основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в додатках А та Б Класифікатора професій ДК 003:2010. Тут також наведено необхідні для заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ коди ЗКППТР та КП. Слід зазначити, що код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки у тих, які були ще за часів Радянського Союзу. Щодо коду КП, то він зазначений до кожної професії, наведеної в такому Класифікаторі.

Так, наприклад, професійну назву роботи «бармен» має код КП 5123 і код ЗКППТР 11176. А от робота «бариста» має лише код КП 5123. Якщо  важко одразу зорієнтуватися, в якому розділі шукати ту чи іншу професію, на допомогу прийде Додаток Б Класифікатора професій ДК 003:2010. У ньому всі професійні назви робіт розташовано в алфавітному порядку, а для того щоб зрозуміти, до якого розділу ці професії належать, достатньо подивитися на першу цифру коду КП,  вона вкаже на номер розділу. Наприклад, «бармен» - код КП 5123. Перша цифра коду «5» означає: в Додатку А цю професію наведено в розділі 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг».

Оскільки посада, на яку прийнятий працівник, має звучати однаково в трудовій книжці (наказі про прийняття на роботу), трудовому договорі (контракті), штатному розписі, кадрових документах, то неможливо не зважати на Класифікатор професій ДК 003:2010, якщо не порушувати вимоги п. 2.14 Інструкції № 58.

Існує думка, що у разі, якщо посада, на якій працював працівник, не відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, то у такого працівника можуть виникнути проблеми під час оформлення пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливим є страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків, незалежно від посади, яку займає працівник. Проблеми можуть бути лише у разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися. Тим паче, що Звіт з ЄСВ прямо до цього має відношення.

Роботодавцю необхідно зробити наступні дії:

1) Порівняти штатний розпис та  Класифікатор професій.

Найменування посад (професій, робіт), які не знайшли в Класифікаторі та не змогли створити за допомогою похідних слів з Додатка В, виписуємо окремо. Потім для таких «виняткових» професій шукаємо в Класифікаторі найбільш відповідні професії. Необхідно буде змінити невідповідні професії (посади) з урахуванням вимог ч.3 ст. 32 КЗпП, оскільки зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці.  Про такі зміни працівники мають бути повідомлені роботодавцем не пізніше ніж за два місяці. Тому, навіть якщо при зміні назви посади працівника коло його посадових обов’язків не змінюється, рекомендують все-таки себе убезпечити, ознайомивши працівника під підпис із майбутніми змінами в строк, визначений ч. 3 ст. 32 КЗпП. У разі, якщо підприємство не бажає проходити процедуру ч. 3 ст. 32 КЗпП, просто необхідно попросити працівника написати заяву з проханням привести найменування його посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010. У цьому випадку чекати два місяці не доведеться.

2) Видати наказ (розпорядження) про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог Класифікатора професій ДК 003:2010.

3) Видати наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викласти штатний розпис у новій редакції.

4) Видати наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.

5). На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) внести запис до трудової книжки працівника.   

6) Внести зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»