ФОП на загальній системі оподаткування виготовило ємкості (виробничу тару) для зберігання та складування сировини. Чи будуть тут витрати для цілей оподаткування ПДФО?

Об’єктом оподаткування ПДФО є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю ФОП (п. 177.2 ПКУ).

При цьому перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОПом, встановлено п. 177.4 ПКУ.

До зазначених витрат, зокрема, належать витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (пп. 177.4.1 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів за умови їх документального підтвердження належать витрати пов’язані із виготовлення тари та тарних матеріалів, що використовуються платником в господарської діяльності.

Таке роз’яснення надала ДФСУ в ІПК від 16.11.2018 р. № 4853/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»