«Відповідний проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», розроблений Міндоходів, був схвалений на засіданні Уряду», — повідомляє прес-служба Міндоходів.

Цим проектом передбачено, що гарантом, крім банківських установ і незалежних фінансових посередників, також може виступати й страхова компанія — резидент. Для цього вона повинна відповідати встановленим критеріям (зокрема мати чинну ліцензію на здійснення страхової діяльності із страхування фінпослуг, мати досвід роботи в здійсненні фіндіяльності не менше ніж 5 років,  не мати збитковості за останні 3 календарні роки, не мати заборгованості із сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів тощо).

Окрім того, значно розширено перелік товарів, що переміщуються територією України прохідним та внутрішнім транзитом і для переміщення яких не потрібно вносити митну заставу. Такими товарами є:

  • товари, що були поміщені в митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України в тому ж стані, у якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 86 МКУ або у вигляді продуктів їх переробки;
  • товари, що були поміщені в митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межі митної території України в тому ж стані, у якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, а також змін, що допускаються в разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового ввезення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 86 МКУ;
  • товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями чи на підставі зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;
  • товари, призначені для участі в спільних з підрозділами Збройних Сил України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями військових  навчаннях;
  • товари, призначені для користування дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;
  • товари відповідно до угод про виробничу кооперацію між Кабміном України й урядами держав — членів СНД;
  • товари в рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
  • товари в складі вантажів з допомогою, визначених ч. 1 ст. 250 МКУ;
  • товари гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 р. № 1192-XIV за умови наявності її одержувача в Державному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»