Для цілей Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі ­– Розрахунок) обсяг чистого прибутку (доходу), розраховується згідно з П(С)БО виходячи з:

  • суми чистого фінансового результату (прибутку);
  • суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такої суми також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 %.

Обсяг чистого прибутку (доходу) відображається у рядку 01 "Чистий прибуток (дохід)" Розрахунку.

При цьому сума чистого фінансового результату (прибутку/збитку) визначається за даними рядків 2350, 2355 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2).

Див. роз'яснення з розділу 102.23.02 системи «ЗІР».

До речі, форму Розрахунку планують оновити. Докладніше про це читайте тут

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Чи відраховують частину чистого прибутку комунальні підприємства" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»