Платник податків безоплатно передає товарно-матеріальні цінності. У яких випадках потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування? Як такі операції позначаться на ПДВ-обліку?

Господарські операції платників податку на прибуток відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування з подальшим його коригуванням для визначення об’єкта оподаткування у встановленому порядку.

При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, у разі безоплатного надання товарно-матеріальних цінностей неприбутковій організації, внесеній до Реєстру неприбуткових установ та організацій, бухгалтерський фінансовий результат податкового (звітного) періоду підлягає коригуванню (збільшенню) на суму вартості таких товарів, безоплатно переданих протягом звітного (податкового) року, яка перевищує 4% значення показника об’єкта оподаткування, відображеного у рядку 04 декларації за попередній звітний рік. Відповідна сума вартості безоплатно переданих неприбутковій організації товарів, що збільшує фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 140.5.9 ПКУ, відображається у рядку 3.1.9 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Якщо ж товарно-матеріальні цінності безоплатно надаються особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. XX ПКУ, крім безоплатно наданих товарно-матеріальних цінностей неприбутковим організаціям, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 ПКУ, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму вартості таких безоплатно наданих товарів та відображається у рядку 3.1.10 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Операції з безоплатного постачання товарів/послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування при цьому визначається відповідно до ст. 188 ПКУ. За такими операціями платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні:

  • одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання;
  • другу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною. Замість такої податкової накладної платник ПДВ може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Див. ІПК ДФСУ від 05.11.2018 р. № 4700/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Про коригування фінрезультату до оподаткування у разі безкоштовної передачі товарів/послуг ми розповідали в матеріалі «Безкоштовно надані товари, кошти: застосування різниці з податку на прибуток» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»