З метою приведення форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок) у відповідність із чинним податковим законодавством та виключення посилання на центральні органи виконавчої влади, що припинили свою діяльність внаслідок адміністративної реформи, було розроблено проект наказу Мінфіну про затвердження нової форми такого Розрахунку.

Крім того, постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 11.07.2018 р. № 547 підприємствам надано право подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності, що, у свою чергу, потребує внесення змін до форми Розрахунку щодо можливості уточнення показників задекларованої частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету.

Водночас, п. 46.4 ПКУ платнику податків надано право надавати доповнення до декларації та уточнювати показники податкової декларації у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації шляхом надсилання уточнюючого розрахунку до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку або уточнити показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Нова форма Розрахунку надає можливість платникам у разі виявлення ними помилок у раніше поданих Розрахунках здійснювати уточнення зобов’язань з частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету.

Також проектом наказу передбачається затвердження уніфікованої форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) для усіх суб’єктів господарювання, які зобов’язані нараховувати та сплачувати зазначений платіж до державного та місцевого бюджетів.

Так, запропоновану форму Розрахунку зможуть використовувати не лише державні унітарні підприємства та їх об’єднання, а й господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100%, що сплачують частину чистого прибутку (доходу) до бюджету у разі не прийняття ними рішення про відрахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, а також комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.

Проект нової форми Розрахунку було опубліковано на офіційному веб-сайті ДФСУ.

 

До того ж, у сервісі «Інтерактивна бухгалтерія» ми розповідали про відрахування частини чистого прибутку (доходу) до місцевих бюджетів комунальними унітарними підприємствами — див. матеріал «Чи відраховують частину чистого прибутку комунальні підприємства».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»