У ст. 44 ПКУ встановлено мінімальні терміни зберігання документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів - 1095 днів з дня подання податкової звітності, 2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, із збільшенням цього строку при проведенні процедури оскарження у разі визначення сум зобов'язань контролюючими органами.

Відповідно до п. 6.6 Положення № 88 строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Перелік № 578/5 є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати.

Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації (п. 1.7 Переліку № 578/5).

Крім того встановлено різні терміни зберігання документів в розрізі типових документів, які створюються на підприємстві із зазначенням строків їх зберігання та додаткових приміток до статей, що коментують та уточнюють строки зберігання документів (пп. 4.2 розд. I Переліку № 578/5).

Податківців в ІПК від 02.11.2018 р. № 4662/ІПК/16-31-12-04-23 зазначають: термін для зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності визначається окремо для кожного виду документа відповідно до Переліку № 578/5 з урахуванням вимог п. 44.3 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»