Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ), затвердила Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж.

Він поширюється на суб’єктів господарювання, які одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами, і замовників, які уклали договір про приєднання.

Зокрема документом врегульовано порядок фінансування:

  • стандартного приєднання електроустановок замовника;
  • приєднання електроустановок замовника, що не є стандартним;
  • приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії;
  • приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, у яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення.

Окрім того, Порядком визначено, що електропередавальні організації щокварталу (до 10 числа місяця наступного кварталу) мають надавати до НКРЕ звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Інформація надається наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців і рік. Також зазначена інформація має оприлюднюватися електропередавальними організаціями на своєму сайті.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж» від 21.11.2013 р. № 1467.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Планується до опублікування в «Офіційному віснику України» за 10.12.2013 р. № 93

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»