Витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.

Усі витрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об'єктів групуються за такими напрямами робіт (витрат):

  • проектно-вишукувальні роботи;
  • будівельні роботи;
  • роботи з монтажу устаткування;
  • придбання устаткування, що потребує монтажу;
  • придбання устаткування, що не потребує монтажу;
  • придбання інструментів та інвентарю;
  • інші капітальні роботи і витрати.

Таким чином, на думку фахівців Мінфіну, витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, тобто проектування будівництва, капітальний ремонт (поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо)), є одною із складових формування вартості зазначених робіт у кошторисах на їх виконання.

Відповідно до Порядку № 1219 облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів ведеться бюджетниками на субрахунку 1311 "Капітальні інвестиції в основні засоби".

Див. лист Мінфіну від 12.02.2018 р.  № 35220-07-10/3980.

 

< class="blue_title"p>Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Бухоблік у бюджетній установі: застосовуємо субрахунки правильно" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»