Під час перевірки контролюючим органом було встановлено порушення платником ПДВ порядку заповнення додатку 10 «Розрахунок сум ПДВ за операціями із с/г товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок» в частині розподілу сум податку між податковим кредитом за операціями із зерновими технічними культурами (таблиця 1 додатку 10) та операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими технічними культурами) (таблиця 3 додатку 10), що призвело до заниження від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового (звітного) періоду (рядок 21), у податковій декларації за грудень 2016 року.

Чи можливо тепер перенести спецрежимне від’ємне значення ПДВ, заниження якого виявлено під час податкової перевірки, до загальної ПДВ-декларації?

Для перенесення суми від’ємного значення, заниження якого виявлено контролюючим органом при проведенні перевірки, необхідно подати уточнюючий розрахунок за звітний (податковий) період січень 2017 року, в якому збільшити суму від’ємного значення, а в податковій декларації з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду відобразити суму такого від’ємного значення в рядку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу».

При цьому обов’язково заповнюється таблиця «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового рішення та/або уточнюючого розрахунку», в якій необхідно вказати дату, номер уточнюючого розрахунку та суму, на яку збільшено від’ємне значення.

Див. ІПК ДФСУ від 31.10.2018 р.  № 4646/6/99-99-12-02-01-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»