Кабмін оприлюднив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, а також порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю операторів ринку (потужностей) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, встановлено процедуру визначення періодичності здійснення планових інспектувань та аудитів відповідності діяльності операторів ринку вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є:

  • визначені ризики, пов’язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами, операторами ринку (потужностей), використанням харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів та/або кормів, здоров’я та благополуччя тварин;
  • результати здійснення попередніх заходів державного контролю;
  • ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку (потужностей) з метою дотримання законодавства про харчові продукти,  корми, здоров’я та благополуччя тварин;
  • інформація, яка може свідчити про невідповідність господарської діяльності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та ветеринарної медицини визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу.

Постанова Кабміну від 31.10.2018 р.  № 896.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»