Під час декларування податку на прибуток деякі платники податків декларують пільгу з податку на прибуток підприємств за рахунок зменшення фінансового результату на суму від’ємного значення об’єкту оподаткування минулих років. Як правильно її розрахувати?

Податкова пільга — це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ (п. 30.1 ПКУ).

У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Згідно з п. 140.4 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п. 140.4 ПКУ застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 140.4.2 ПКУ).

У випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток має позитивне значення, сума пільги передбаченої пп. 140.4.2 ПКУ, розраховується таким чином: сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду × розмір базової ставки податку : 100.

Однак, у випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається.

Таке роз’яснення опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу великих платників податків ДФС.

 

Про декларування пільг з податку на прибуток читайте в матеріалі «Додаток ПЗ до декларації з податку на прибуток за 2017 рік: порядок заповнення» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»