Оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над положеннями ПКУ та містять власні визначення понять та положень, то для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору.

Таким чином, дохід нерезидента за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем"), не підлягає оподаткуванню відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ за умови, що такий дохід не є роялті на підставі чинного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування з країною резиденції особи, на користь якої сплачується такий дохід.

Податківці в роз'ясненні із розділу 140.03 системи «ЗІР» зазначили, що висновок, чи підпадає той чи інший платіж за використання комп'ютерної програми під визначення роялті з ціллю оподаткування, здійснюється на підставі аналізу умов договору, а саме: чи обмежені умови її використання її функціональним призначенням та чи передбачають умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності права щодо продажу, оприлюднення таких об'єктів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»