Форма касової книги (типова форма № КО-4) визначена у додатку 5 до Положення № 148. Ведеться вона протягом року. Якщо у касовій книзі залишились незаповнені сторінки (пусті), то на таких сторінках проставляються прочерки або на наступній сторінці після останнього запису ставиться дата закінчення книги та засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

Порядок закриття касової книги у випадку зміни її форми відповідно до законодавства здійснюється таким чином, як і по закінченні календарного року. У разі, якщо протягом календарного року касова книга закінчується або змінюється її форма, то нумерація сторінок у наступній касовій книзі повинна розпочинатись з "1".

Якщо касова книга велась в електронній формі, то після закінчення календарного року (або залежно від потреби) "Вкладний аркуш касової книги" формується в підшивки в хронологічному порядку, які формуються в книгу. Така книга засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера і передається для зберігання відповідно до законодавства України.

При цьому платники податків зобов'язані після закінчення касової книги, яка велась на паперових або на електронних носіях, зберігати її протягом не менш як 3 років з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності.

Податківці в роз'ясненні із розділу 109.15 системи «ЗІР» рекомендують суб'єктам господарювання звернутись до ННБУ як до розробника Положення № 148 для отримання більш детального роз'яснення з порушеного питання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»