Юридичні особи – платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 44.2 ПКУ). А ось щодо основних засобів, то їх юрособи - єдинники в бухобліку не відображають. Якою ж буде балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів для нарахування амортизації у разі переходу юрособи – єдинника на загальну систему оподаткування?

Згідно з п. 7 П(С)БО 7 «Основні засоби» та п. 10 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Згідно з п. 15 МСБО 16 «Основні засоби», п. 24 МСБО 38 «Нематеріальні активи» об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, та нематеріальний актив слід оцінювати за собівартістю.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток визначений п. 138.3 ПКУ.

Зокрема, для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138, пп.пп. 138.3.2 - 138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними П(С)БО, крім «виробничого» методу.

Отже, при переході платника податків зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування балансова вартість основних засобів (нематеріальних активів), придбаних у період перебування на спрощеній системі оподаткування, з метою нарахування амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ визначається на дату такого переходу за правилами бухгалтерського обліку.

Про це повідомило на своєму офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Тернопільській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»