Порядком подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), передбачено подання суб'єктом господарювання звітності за формою № ЗВР-1 щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарські одиниці, які ведуться разом із розрахунковими книжками у випадках, визначених Законом № 265.

Звіт за ф. ЗВР-1 заповнюють в гривнях з копійками, підписують директор (керівник) та головний бухгалтер - для юросіб, особисто громадянин-підприємець - для фізосіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

Отже, Звіт за ф. ЗВР-1 слід заповнювати відповідно до Інструкції та подавати до контролюючих органів не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, та щодо КОРО, зареєстрованих на РРО, у разі використання РК на період виходу з ладу РРО та/або відключення електроенергії. В такому випадку у складі Звіту за ф. ЗВР-1 подається Довідка про використані РК.

Роз’яснення з розділу 109.12 системи  «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»