Організовуючи навчальний процес у закладах вищої освіти, МОЗ пропонує врахувати, зокрема такі рекомендації:

1) орієнтовна кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до 33%;

2) заняття з фізичної культури в спортивних секціях можуть бути організовані як факультативи (тобто за бажанням студентів; у загальне число  кредитів ЄКТС і до навчальних планів не включаються, форм підсумкового контролю не мають);

3) серед вибіркових дисциплін навчальним планом може встановлюватись перелік професійно-орієнтованих дисциплін на вибір для певної спеціальності;

4) обмежити кількість навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових з урахуванням практик) до 16-ти на рік та, відповідно, до 8 на семестр;

5) середній обсяг годин з однієї навчальної дисципліни становить 60 кредитів/16 = 4 кредити ЄКТС. Оптимальний обсяг однієї обов’язкової дисципліни на семестр має становити 5-6 кредитів ЄКТС;

6) курсова робота чи курсовий проект, що мають міждисциплінарний характер, можуть виділятись окремою позицією в навчальному плані (орієнтований обсяг – 3 кредити ЄКТС) та враховуватись в число 16 дисциплін на рік.

Нагадаємо: такі рекомендації були озвучені у листі  Міносвіти від 13.03.2015 р. № 1/9-126.

Див. лист МОЗ від 02.10.2018 р.  № 01.6/201/26038.

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Чи нараховувати ЄСВ на зарплату учнів-практикантів?" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»