Проведення зустрічних звірок є процедурним заходом зі збору контролюючим органом інформації щодо дотримання платником податкового законодавства у рамках податкового контролю.

Дії фахівців контролюючого органу, які мали наслідком оформлення довідки про результати проведення зустрічної звірки, не створюють будь-яких правових наслідків.

Проведення зустрічної звірки може розглядатися як юридичний факт, який впливає на законні інтереси платника податків виключно у випадку, коли дані, отримані за результатами проведення зустрічних звірок, можуть бути використані контролюючим органом як інформація про можливі порушення платником податків вимог податкового законодавства. Відповідна обставина, у свою чергу, згідно з пп.   78.1.1 ПКУ є підставою для призначення податкової перевірки.

Контролюючий орган має право в довідках чи актах, оформлених за результатами зустрічної звірки, зазначати дані про проведений аналіз наявної в органі ДФС інформації, а також, у разі наявності, зазначати й іншу інформацію, що має відношення до питань запиту і може бути використана органом-ініціатором при перевірці.

Висновки, викладені у вказаних довідках чи актах, є відображенням дій податкових інспекторів та не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов'язків, а відповідно, включення суб'єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку також не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

На цьому наголосив ВС/КАС у постанові від 09.10.2018 р. у справі № 810/629/15.

 

Детально про зустрічні звірки можна почитати в матеріалі «Зустрічні звірки: до чого готуватися підприємству» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»