МВС проводитиме планові перевірки охоронних фірм не частіше одного разу на два роки.

Нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ затверджені постановою Кабміну від 10 жовтня 2018 № 825.

Документом вводиться ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю у сфері охоронної діяльності та встановлюються більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від здійснення охоронної діяльності. Так, критеріями ризику є:

  • строк здійснення ліцензіатом охоронної діяльності;
  • дотримання вимог Ліцензійних умов здійснення охоронної діяльності, затверджених постановою Кабміну від 18 листопада 2015 № 960 впродовж останніх трьох років, що переують плановому періоду;
  • кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану проведення планових перевірок;
  • кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • вид об'єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду.

Крім того, встановлено систему балів за якими підприємства відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику.

Для кожного з критеріїв встановлено показники та кількість балів за кожним показником. Зокрема, за порушення організаційних вимог Ліцензійних умов - 20 балів, наявність транспорту реагування - 10 балів, наявність пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, - 10 балів, здійснення охоронної діяльності до 5 років - 3 бали і т.д.

Сума балів, нарахованих за усіма критеріями, визначає ступінь ризику :

  • від 41 до 100 балів - високий (перевірки не частіше одного разу в два роки);
  • від 21 до 40 балів - середній (перевірки не частіше одного разу в три роки);
  • від 0 до 20 балів - незначний (перевірки не частіше одного разу в п'ять років).

Якщо за результатами планових та позапланових перевірок впродовж останніх 6 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, і впродовж останніх 10 - до незначного ступеня ризику, не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охоронної діяльності наступна планова перевірка здійснюється не раніше чим через період часу, встановлений для відповідає міри ризику, збільшений в 1,5 разу.

 

Які причини та підстави для включення підприємства до плану перевірок податківців на поточний рік? Відповідь на це запитання читайте в матеріалі газети "Інтерактивна бухгалтерія" за посиланням.

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" -  скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступ до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»