Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (пп. 14.1.90 ПКУ).

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарською операцією з придбання корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій.

Доходом платника єдиного податку – юридичної особи 3 групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Таким чином, на думку податківців, суми коштів, виручені від продажу корпоративних прав, визнаються доходом та є об'єктом оподаткування єдиним податком.

Причому оподатковується такий дохід незалежно від того, вищою або нижчою є продажна вартість цих прав ніж їхня номінальна вартість.

(Див. ІПК ДФС від 08.10.2018 р. № 4338/ІПК/8/09-19-12-04-17).

 

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Внесок до статутного капіталу: податкові наслідки в інвестора" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»