Контролюючий орган провів перевірку ПДВ-звітності, за результатами якої було встановлено неправомірне перенесення платником податку у рядок 16.1 декларації з ПДВ значення рядка 21 декларації попереднього звітного (податкового) періоду. Крім того, платнику податку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування в зв’язку з включенням до податкового кредиту звітного (податкового) періоду сум несплачених постачальникам за придбані товари. Як в ПДВ-декларації відобразити результати такої перевірки?

У разі відмови у наданні бюджетного відшкодування відповідний структурний підрозділ складає ППР за формою «В3», а у разі зменшення від’ємного значення суми ПДВ складається ППР за формою «В4».

Платник податку, якому за результатами перевірки контролюючого органу відмовлено в отриманні бюджетного відшкодування та/або зменшено суму від’ємного значення та відповідно вручені ППР за формами «В3» та/або «В4» відповідно, відображає суми зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшеного від’ємного значення в рядку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» у податковій декларації з ПДВ у звітному (податковому) періоді, в якому ППР за формами «В3» та/або «В4» узгоджено (пп. 5 п. 4 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21).

При цьому у разі заповнення рядка 16.3 обов’язковим є заповненням таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку».

Див. ІПК ДФСУ від 28.09.2018 р. № 4195/6/99-99-12-02-01-15/ІПК.

 

У сервісі «Інтерактивна бухгалтерія» податковим перевіркам ми присвятили такі матеріали:

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»