Чинний Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання, затверджений постановою КМУ від 25.03.2006 р. № 361, чітко не врегульовує всіх особливостей проведення аудиту діяльності, зокрема:

  • взаємодії посадових осіб Держаудитслужби з посадовими особами суб'єкта господарювання під час обговорення та узгодження проекту звіту про результати аудиту діяльності, надання до нього коментарів, підписання протоколу узгодження;
  • вжиття заходів при перешкоджанні проведенню аудитів діяльності та збору інформації; термінології; механізму моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх упровадження.

Зважаючи на зазначене і для забезпечення формування й розвитку законодавчої бази та методології аудиту діяльності, Держаудитслужба розробила проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України» (далі - проект постанови).

Проект постанови визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, що спрямований на оцінку законності, ефективності та результативності діяльності суб'єктів господарювання в частині управління, використання та збереження державних чи комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»