В парламенті зареєстровано законопроект № 9163 "Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні".

Метою законопроекту є:

  • забезпечення конституційних гарантій на безоплатну медичну допомогу та її доступність для всіх громадянам;
  • зниження тягаря витрат громадян на своє здоров'я власним коштом, детінізація обігу коштів "з кишені" громадян в охороні здоров’я.

Законопроектом передбачено впровадження програми державних гарантій, яка включає в себе Базову програму медичного забезпечення та Програму загальнообов’язкового медичного страхування (ЗОМС).

Базова програма медичного забезпечення буде фінансуватись за рахунок державного та місцевих бюджетів. та буде забезпечувати життєзабезпечуючий рівень (екстрена медична допомога, державні та місцеві програми типу СНІД-туберкульоз, інші невідкладні загальнодержавні заходи) та частково здоров’язберігаючий рівень

Загальнообов’язкове медичне страхування є формою фінансового забезпечення витрат населення України, що можуть бути понесені на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію, забезпечення медичними препаратами тощо у разі хвороби, нещасного випадку, в межах, визначених договором та програмою загальнообов’язкового медичного страхування, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів (страхових внесків, страхових премій),

Страхові внески за працюючих осіб будуть сплачувати роботодавці та інші прирівняні до них особи, за непрацюючих – органи місцевого самоврядування.

За розрахунками, розмір фіксованого місячного страхового платежу буде складати 350 – 400 грн з особи.

"Корисність" прийняття законопроекту:

Для людини і суспільства:

  • доступність, якість і безпека необхідної медичної допомоги. Зменшить тягар особистих видатків громадян на необхідну медичну допомогу (медичні послуги), забезпечить його справедливий розподіл.
  • не менше ніж 80% видатків українців на необхідне медичне обслуговування буде покриватися за рахунок взаємодії консолідованих публічних джерел. Більше ніж 50% видатків на охорону здоров'я спрямовуються, які на медичні послуги (медикаменти, технології, сервіс), будуть персоніфікованими, за принципом гроші йдуть за пацієнтом.

Для бізнесу:

1. Роботодавці, укладаючи договори ЗОМС, забезпечують своїх працівників соціально – медичним захистом на зрозумілих та прозорих умовах при наявності відповідальності та контролю якості.

2. Сформовані прозорі правила та механізми функціонування системи медичного обслуговування.

3. Створені умови для державно-приватного партнерства у охороні здоров’я.

4. Забезпечено розвиток добровільного медичного страхування. Не менше ніж 50% громадян мають поліс ДМС, за яким покриваються видатки, не покриті бюджетом і ЗОМС.

5. Забезпечено модернізацію та інноваційний розвиток системи охорони здоров’я шляхом зростання обсягу і ефективності інвестицій та зростання частки надавачів медичних послуг приватної власності.

 

Читайте також: "Медичне страхування працівників: коли сплачувати ПДФО та як відобразити витрати в обліку"

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»