Платник ПДВ придбає товар з умовою проведення розрахунків за нього у майбутньому. Придбаний товар платник ПДВ постачає сільгоспвиробнику за договором купівлі-продажу та в якості забезпечення розрахунку отримує від нього товарну аграрну розписку, що містить безумовне зобов’язання такого сільгоспвиробника поставити сільськогосподарську продукцію в майбутньому. Отриману товарну аграрну розписку платник ПДВ передає постачальнику в якості розрахунку за товар, що був раніше придбаний у цього постачальника. При цьому умови договору передбачають, що сільськогосподарська продукція буде постачатися сільгоспвиробником не цьому платнику ПДВ, а третій особі, що набула прав за товарною аграрною розпискою (в цій ситуації такою третьою особою є постачальник товару).

Стосовно оподаткування ПДВ таких операцій податківці зробили наступні висновки:

  • предметом операцій з аграрними розписками є надання кредитором в борг, який фіксується аграрною розпискою, грошових коштів та/або здійснення ним поставки товарів, робіт, послуг, за які такий кредитор отримує аграрну розписку, яка фіксує право вимоги до боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах. Таким чином, аграрна розписка є борговим інструментом та різновидом боргової розписки;
  • оскільки видача аграрної розписки як валютної цінності не є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 196.1.4 ПКУ, то операція з її випуску та видачі в якості боргового інструменту з метою забезпечення боргових зобов’язань за придбаний товар не спричиняє окремих податкових наслідків з ПДВ (нарахування податкових зобов’язань та формування податкового кредиту чи його пропорційний розподіл) у сільгоспвиробника. Тобто, під час передачі (в т.ч. продажу) аграрної розписки в якості забезпечення розрахунку за раніше придбаний у постачальника товар платник ПДВ не визначає податкові зобов’язання з ПДВ, на дату отримання аграрної розписки не має підстав для формування податкового кредиту, та, відповідно, в нього відсутні підстави для визнання податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ПКУ;
  • за операціями платника ПДВ з постачання товарів за договорами, за якими сільгоспвиробник видає товарну аграрну розписку, податкове зобов’язання з ПДВ відповідно до пп. «б» п. 187.1 ПКУ виникає на дату відвантаження платником ПДВ товарів (яка є «першою подією») незалежно від дати видачі товарної аграрної розписки;
  • за операціями з придбання у постачальника товару формування податкового кредиту здійснюється платником ПДВ у загальновстановленому порядку. При цьому, враховуючи те, що придбані у постачальника товари використовуються платником податку в оподатковуваних ПДВ операціях (постачання сільгоспвиробнику), то у платника ПДВ під час постачання таких товарів та отримання від сільгоспвиробника аграрної розписки підстав для нарахування податкових зобов’язань за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ, не виникає;
  • в операціях з постачання сільгоспвиробником сільськогосподарської продукції на виконання товарної аграрної розписки податкове зобов’язання з ПДВ виникає у такого сільгоспвиробника у загальновстановленому порядку за правилами, визначеними п. 187.1 ПКУ, на дату відвантаження ним сільськогосподарської продукції особі, що набула прав за товарною аграрною розпискою.

Див. ІПК ДФСУ від 04.10.2018 р. № 4289/5/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»