Субпідрядник виконує проектно-конструкторські роботи для будівництва об’єкта промислової нерухомості, який належить замовнику – нерезиденту та розташований за межами митної території України. Чи буде така операція оподатковуватися ПДВ?

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник (п. 1 ст. 838 ЦКУ).

Отже, операція субпідрядника з постачання послуг з виконання проектно-конструкторських робіт на будівництво об’єкта промислової нерухомості, який знаходиться за межами митної території України, генпідряднику, який відповідно до п. 1 ст. 838 ЦКУ є замовником таких робіт, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20%, оскільки місцем постачання таких послуг є митна територія України.

Див. ІПК ДФСУ від 28.09.2018 р.  № 4244/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»