У зв’язку зі зміною кодів УКТ ЗЕД (номенклатури) товарів/послуг, платник ПДВ подав на реєстрацію до ЄРПН відповідний розрахунок коригування. Утім, його не було зареєстровано із зазначенням причини «Одночасне заповнення граф «Коригування кількості (зміна кількості, ціна)» і «Коригування вартості (зміна ціни, кількість)» не дозволяється», хоча, й розрахунок коригування був правильно заповнений. У чому ж справа?

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому зі знаком «-» зазначає показники рядків податкової накладної, номенклатура товарів/послуг по яких змінюється (такі рядки «обнуляються»). При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказуються №№ за порядком рядків податкової накладної, що коригується.

Для додавання нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) в розрахунку коригування до такої податкової накладної в окремих рядках зазначаються показники по товарах/послугах, що додаються (нові товарні позиції). При цьому, у графі 1 такого розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, зазначається причина коригування — зміна номенклатури.

У графах 7 та 13 відповідних рядків розрахунку коригування зі знаком «-» вказуються показники «Кількість» та відповідно «Обсяги постачання (без ПДВ)» щодо товарів, номенклатура яких коригується, при цьому усі інші показники рядка податкової накладної, який коригується, зазначаються у розрахунку коригування незміненими.

Графи 9 та 10 такого розрахунку коригування не заповнюються (зазначені графи не повинні містити жодних символів — нулів, прочерків, пробілів, тощо).

Враховуючи зазначене, з метою реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платнику ПДВ необхідно перевірити наявність зайвих символів (нулів, прочерків, пробілів тощо) у графах розрахунку коригування, які не підлягають заповненню (зокрема, у графах 9 та 10 «Коригування вартості: зміна ціни/кількість постачання товарів/послуг»).

Див. ІПК ДФСУ від 28.09.2018 р. № 4240/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»