Фонд держмайна вніс зміни до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності. Це сталося завдяки наказу Фонду держмайна від 27.08.2018 р. № 1113.

Серед змін, зокрема:

1. Додано пункт, який передбачає: «розмір орендної плати за перший місяць оренди _____________ 20___ року встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _________ місяць 20____ року».

2. Прибрано пункт про те, що надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин - поверненню орендарю.

3. З’явилося положення, за яким у разі проведення конкурсу на право оренди майна гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку.

4. Виключення норму про те, що у разі припинення (розірвання) договору оренди орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно.

5. Уточнено, що орендар зобов'язується протягом 10 робочих днів після укладення цього договору застрахувати майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість / актом оцінки у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим, і надавати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

6. Доповнено Типовий договір нормою, за якою у разі якщо орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, протягом трьох місяців підряд, вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання договору та стягнення заборгованості.

 

Щодо орендних відносин читайте матеріал «Орендар і орендодавець – бюджетні установи: ПДВшний облік орендної плати та відшкодування комунальних платежів» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»